16 январь 2021

Внесено зміни до правил пожежної безпеки

Внесено зміни до правил пожежної безпеки Внесено зміни до правил пожежної безпеки

Стало відомо про те, що Міністерством внутрішніх справ Україні Наказом № 830 від 25.11.2020 року затверджені зміни до "Правил пожежної безпеки в Україні", затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 30 грудня 2014 року N 1417, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 05 березня 2015 року за N 252/26697 (із змінами) та "Правил пожежної безпеки на ринках України", затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 06 червня 2017 року N 470, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 29 червня 2017 року за N 795/30663.
Офіційних повідомлень на сайтах МВС та ДСНС відсутні до цього часу.
На офіційному сайті МВСУ відсутня інформація про наказ №830 від 25.11.2020:
https://mvs.gov.ua/ua/pages/8435_Osnovni_organizaciyno_rozporyadchi_ta_normativno_pravovi_akti_shcho_stosuyutsya_diyalnosti_organiv_sistemi_MVS_v_period_19_po_26_listopada_2020_roku.htm
На офіційному сайті ДСНСУ відсутня інформація про наявність змін у нормативно-правові акти щодо пожежної безпеки:
https://www.dsns.gov.ua/ua/Departament-derzhavnogo-naglyadu-ta-kontrolyu-docs.html.
На сайті Мінюсту також відсутня інформація прореєстрацію нормативно-правового акту:
https://minjust.gov.ua/npa
Інформація про наявність відповідного наказу про внесення змін у нормативно-правові акти стало відома з повідомлень ресурсу Ліга Закон, що є надійним джерелом інформації:
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE35632.html.
Текст зміни за матеріалами Ліга Закон:
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
25.11.2020 м. Київ N 830

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
04 січня 2021 р. за N 10/35632

П
ро затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства внутрішніх справ України у сфері пожежної безпеки

Відповідно до пункту 33 частини другої статті 17 Кодексу цивільного захисту України, з метою приведення нормативно-правових актів у сфері пожежної безпеки у відповідність до чинного законодавства
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Зміни до деяких нормативно-правових актів Міністерства внутрішніх справ України у сфері пожежної безпеки, що додаються.
2. Директорату цивільного захисту, запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків Міністерства внутрішніх справ України (Скакун В.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.


Міністр Арсен АВАКОВ
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державної служби України
з надзвичайних ситуацій Микола ЧЕЧОТКІН
Т. в. о. Голови Державної
служби України з питань праці Віталій САЖІЄНКО
Міністр розвитку громад
та територій України Олексій ЧЕРНИШОВ
Голова СПО
об'єднань профспілок Григорій ОСОВИЙ
Т. в. о. Міністра освіти
і науки України Сергій ШКАРЛЕТ
Міністр охорони
здоров'я України Максим СТЕПАНОВ
Т. в. о. Голови Державної
регуляторної служби України Олег МІРОШНІЧЕНКО
Міністр розвитку економіки,
торгівлі та сільського
господарства України Ігор ПЕТРАШКО
Керівник Секретаріату Спільного
представницького органу сторони
роботодавців на національному рівні Р. Іллічов


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства внутрішніх справ України
25 листопада 2020 року N 830

ЗМІНИ
до деяких нормативно-правових актів Міністерства внутрішніх справ України у сфері пожежної безпеки

1. У Правилах пожежної безпеки в Україні, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 30 грудня 2014 року N 1417, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 05 березня 2015 року за N 252/26697 (із змінами):
1) у розділі I:
у пункті 2 слова "органами виконавчої влади" замінити словами "органами державної влади";
пункт 7 виключити;
2) у пункті 2.2 глави 2 розділу III слова "у працездатному стані та забезпечити їх технічне обслуговування" замінити словами ", зокрема системи протипожежного захисту, у працездатному стані та забезпечити підтримання їх експлуатаційної придатності (технічне обслуговування)";
3) у пункті 4.1 глави 4 розділу IV абревіатуру та цифри "НПАОП 0.00-1.20" замінити абревіатурою та цифрами "НПАОП 0.00-1.76-15";
4) у розділі V:
пункт 1.4 глави 1 викласти в такій редакції:
"1.4. Підтримання експлуатаційної придатності (технічне обслуговування) СПЗ здійснюється відповідно до вимог технічної документації підприємств-виготовлювачів та затверджених регламентів робіт з технічного обслуговування.";
у главі 3:
в абзаці третьому пункту 3.6 слова та цифри "Типовими нормами належності вогнегасників, затвердженими наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 02 квітня 2004 року N 151, зареєстрованими у Міністерстві юстиції України 29 квітня 2004 року за N 554/9153" замінити словами та цифрами "Правилами експлуатації та типовими нормами належності вогнегасників, затвердженими наказом Міністерства внутрішніх справ України від 15 січня 2018 року N 25, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 23 лютого 2018 року за N 225/31677";
у пункті 3.9 слова та цифри "Типових норм належності вогнегасників, затверджених наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 02 квітня 2004 року N 151, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 29 квітня 2004 року за N 554/9153" замінити словами та цифрами "Правил експлуатації та типових норм належності вогнегасників, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 15 січня 2018 року N 25, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 23 лютого 2018 року за N 225/31677";
в абзаці другому пункту 3.10 слова та цифри "Типових норм належності вогнегасників, Правил експлуатації вогнегасників, затверджених наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 02 квітня 2004 року N 152, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 29 квітня 2004 року за N 555/9154" замінити словами та цифрами "Правил експлуатації та типових норм належності вогнегасників, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 15 січня 2018 року N 25, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 23 лютого 2018 року за N 225/31677";
5) у розділі VI:
главу 1 доповнити новим пунктом такого змісту:
"1.9. Вимоги з пожежної безпеки для закладів освіти та установ системи освіти, що належать до сфери управління Міністерства освіти і науки України, установлюються Правилами пожежної безпеки для навчальних закладів та установ системи освіти України, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 15 серпня 2016 року N 974, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 08 вересня 2016 року за N 1229/29359.";
у пункті 4.10 глави 4 слова та цифри "Правилами пожежної безпеки на ринках України, затвердженими наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій від 17 січня 2005 року N 30, зареєстрованими у Міністерстві юстиції України 28 січня 2005 року за N 111/10391" замінити словами та цифрами "Правилами пожежної безпеки на ринках України, затвердженими наказом Міністерства внутрішніх справ України від 06 червня 2017 року N 470, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 29 червня 2017 року за N 795/30663";
у главі 6:
в абзаці першому слова та цифри "Критеріями, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної безпеки, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 29 лютого 2012 року N 306" замінити словами та цифрами "Критеріями, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної безпеки Державною службою з надзвичайних ситуацій, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 05 вересня 2018 року N 715";
в абзаці другому слова "Типових норм належності вогнегасників" замінити словами та цифрами "Правил експлуатації та типових норм належності вогнегасників, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 15 січня 2018 року N 25, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 23 лютого 2018 року за N 225/31677";
підпункт 1 пункту 10.14 глави 10 виключити.
У зв'язку з цим підпункти 2 - 5 уважати відповідно підпунктами 1 - 4;
в абзаці першому пункту 11.4 глави 11 абревіатуру та цифри "НПАОП 0.00-1.20-98" замінити абревіатурою та цифрами "НПАОП 0.00-1.76-15".
2. Абзац перший пункту 1 розділу III Правил пожежної безпеки на ринках України, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 06 червня 2017 року N 470, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 29 червня 2017 року за N 795/30663, викласти в такій редакції:
"На кожний ринок (крім критих) незалежно від площі розроблюється схема розміщення будівель, торговельних рядів, кіосків, павільйонів, контейнерів, торговельних місць, палаток тощо (далі - схема ринку), яка у випадках, передбачених Кодексом цивільного захисту України, узгоджується з ДСНС та має відображати:".


Т. в. о. генерального директора
Директорату цивільного захисту,
запобігання виникненню надзвичайних
ситуацій та ліквідації їх наслідків
Міністерства внутрішніх справ України Василь СКАКУН


Нагадуємо, що це стала практика вказаних Міністерств та відомств з затримками оприлюднення нових нормативно-правових актів та змін до чинних нормативно-правових актів. Що на нашу думку навряд-чи сприяє покращенням у сфері пожежної та техногенної безпеки! Так наприклад, на сторінці Департаменту запобігання надзвичайним ситуаціям ДСНС до цього часу серед керівних документів зазначено порядок проведення перевірок (Наказ №1337), який скасований ще у 2016 році. Висновки робити не будемо, оскільки вони досить очовидні.
скачать dle 10.5фильмы бесплатно
Коментарі поки що відсутні.

Додати коментар!

Ваше Ім'я:
Ваш E-Mail:
Введіть два слова, що показані на зображенні: *
Спеціальна пропозиція
Здійснюємо інспектування в: